Zapoznaj się podobnymi wpisami
Data publikacji : 7 marca, 2023
2 min

Modernizacja oświetlenia w obiektach sportowych

Modernizacja oświetlenia w obiektach sportowych może przynieść wiele korzyści dla klubów sportowych, zawodników jak i kibiców. W tym artykule omówimy najważniejsze profity płynące z inwestycji w nowe oświetlenie LED w obiektach sportowych, przedstawimy statystyki i dane potwierdzające skuteczność tego typu rozwiązań.

Nowoczesne oświetlenie LED na Orlikach wydatnie zmniejsza zużycie prądu

Bezpieczeństwo

Po pierwsze. Modernizacja oświetlenia pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa w obiektach sportowych. Dzięki zastosowaniu lepszej jakości oświetlenia LED, na arenie sportowej jest dużo jaśniej niż przy tradycyjnym oświetleniu. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia wypadków przez równomierne doświetlenie wszystkich stref aktywności fizycznej.

Wydajność

Po drugie. Nowoczesne oświetlenie LED jest bardziej trwałe, wydajniejsze i charakteryzuje się lepszymi parametrami niż tradycyjne rozwiązania. Może być wykorzystywane przez dłuższy czas bez konieczności serwisowania. Nie występują zatem koszty związane z częstą wymianą źródeł światła i konserwacją.

Efektywność

Po trzecie. Modernizacja oświetlenia pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej. Według raportu największego światowego producenta oświetlenia, LED jest o 60% bardziej energooszczędne niż tradycyjne rozwiązania oświetleniowe. Oznacza to, że kluby sportowe mogą znacznie obniżyć swoje rachunki za prąd i zredukować tym samym koszty funkcjonowania.

Ekologia

Po czwarte. LEDy są przyjazne dla środowiska. Spełniają restrykcyjne normy i obowiązujące dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące źródeł światła. W konstrukcji takich lamp, nie stosuje się substancji niebezpiecznych, które występują w starych oprawach oświetleniowych (np. opary rtęci). Nowoczesne oświetlenie LED znacznie redukuje emisję CO2 do środowiska w porównaniu do lamp sodowych lub halogenowych.

Więcej luksów

Po piąte. Modernizacja oświetlenia pozwala zwiększyć jakości transmisji telewizyjnych. LEDy pomagają uzyskać nawet o 75%  lepsze ujęcia i lepszą jakość obrazu przy transmisjach telewizyjnych, włącznie z transmisją 4K.

Podsumowując. Według dostępnych statystyk i danych, nowoczesne oświetlenie LED jest obecnie najlepszym rozwiązaniem, by zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność, poprawić efektywność energetyczną, zmniejszyć koszty, zadbać o ochronę środowiska, uzyskać lepszą jakość transmisji telewizyjnych, poprawić atrakcyjność obiektów sportowych dla zawodników i kibiców.

Stadiony, boiska, hale sportowe, korty, skateparki, kluby fitness czekają na modernizację. Dlaczego? Bo to się po prostu opłaca!