Zapoznaj się podobnymi wpisami
Data publikacji : 16 listopada, 2023
2 min

9 najczęstszych błędów podczas audytu oświetlenia przemysłowego

Audyt oświetlenia przemysłowego to ważny proces, który pozwala na wykazanie charakterystyki efektywności całego systemu oraz źródło problemów z oświetleniem w danej firmie. Może również pomóc w znalezieniu oszczędności energii w działalności przedsiębiorstwa. Mimo to, wiele audytów kończy się niepełnym obrazem stanu faktycznego, ze względu na błędy popełnione podczas ich przeprowadzania. Które z nich są popełniane najczęściej? Piszemy o nich poniższej.

1. Brak planu audytu

Bez spersonalizowanego harmonogramu audytu i jasno określonych celów bardzo łatwo pominąć kluczowe obszary potencjalnych problemów oświetlenia w danej firmie.

2. Nieznajomość norm oświetleniowych

Audytor, który nie zna obowiązujących norm oświetleniowych, może błędnie oceniać, czy dany system oświetlenia spełnia, czy też nie spełnia wymogów BHP na danym stanowisku pracy.

3. Niedokładny pomiar

Audyt oświetlenia powinien zawierać dokładny pomiar natężenia światła, który jest niezbędny do oceny jego efektywności. Wykonuje się go według specjalnych procedur przy pomocy specjalistycznych urządzeń.

4. Niekompletny raport

Zakończenie audytu powinno się kończyć sporządzeniem raportu, który dokumentuje wyniki oraz zalecenia poprawy oświetlenia na stanowiskach pracy. Brak planu, nieodpowiednie zastosowanie norm oraz błędne pomiary często skutkują błędami w końcowych wnioskach z audytu.

Wdrażanie zaleceń audytu

5. Pomijanie kosztów

Audyt oświetlenia powinien obejmować analizę wszystkich wydatków, które uwzględniają zarówno koszty związane z modernizacją oświetlenia, eksploatacją i jego utrzymaniem. Zdarza się, że osoba wykonująca pomiary, pomija te dane i ostatecznie otrzymuje błędne wyniki.

6. Nieodpowiednie kompetencje

Tylko specjaliści, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę oraz niezbędne certyfikaty powinni przeprowadzać audyt oświetlenia. Kluczowe jest odpowiednie wsparcie po zakończeniu całego procesu w postaci doradztwa i pomocy w implementacji zalecanych rozwiązań. Mamy wtedy pewność, że zostaną wdrożone w sposób prawidłowy i efektywny.

7. Brak działań naprawczych

Po przeprowadzonym audycie oświetlenia przemysłowego, raport powinien zawierać nie tylko dokumentację stanu obecnego, ale również plan działań naprawczych. Bez tych danych, nie osiągnie się poprawy efektywności energetycznej w danym zakładzie. Brak również konkretnych rozwiązań w finalnym dokumencie, powoduje że audyt nie spełnia zakładanych założeń.

8. Brak monitorowania i kontroli

Po przeprowadzeniu audytu, ważne jest, aby monitorować i kontrolować efektywność wprowadzonych rozwiązań. Tylko w ten sposób można ocenić, czy system oświetlenia przemysłowego działa w sposób optymalny i czy potrzebne jest zastosowanie dodatkowych działań.

9. Brak komplementarności audytu

Audytorzy często skupiają się na wymianie źródeł światła, jednak oświetlenie jest tylko jednym z elementów, które powinno się analizować podczas audytu. Czasem wymiana źródeł światła jest nieodpowiednim rozwiązaniem, gdyż potrzebne jest zastosowanie innej metody oszczędności energii. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić pełny audyt, który obejmuje nie tylko oświetlenie, ale również systemy wentylacji, klimatyzacji oraz inne urządzenia, które mają wpływ na zużycie energii.