Zapoznaj się podobnymi wpisami
Data publikacji : 2 czerwca, 2023
2 min

Korzyści modernizacji oświetlenia na LED w placówkach edukacyjnych

Dobre oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla jakości procesu edukacyjnego. Niezwykle ważne jest, aby placówki edukacyjne, takie jak przedszkola, szkoły czy uniwersytety, zapewniały odpowiednie oświetlenie swoim dzieciom, uczniom oraz studentom. Modernizacja oświetlenia na LED może przynieść wiele korzyści, takich jak oszczędności kosztów energii, poprawa jakości oświetlenia oraz co jest kluczowe – lepsze warunki do nauki.

Oszczędność energii

Jedną z największych korzyści z modernizacji oświetlenia na LED w placówkach edukacyjnych jest oszczędność kosztów energii. Oświetlenie LED jest o wiele bardziej energooszczędne niż tradycyjne źródła światła, co pozwala na znaczące obniżenie rachunków za prąd. Oszczędności te mogą być wykorzystane na cele związane z rozwojem placówki, zakup nowych pomocy dydaktycznych, prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych, kółek rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży czy remont budynku.

Poprawa jakości oświetlenia

Kolejną ważną korzyścią jest poprawa jakości oświetlenia. Oświetlenie LED charakteryzuje się wysoką jednorodnością  i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw. Stwarza lepsze warunki do nauki i pracy. Dodatkowo, oświetlenie LED nie emituje promieniowania UV, co chroni oczy uczniów i nauczycieli przed jego szkodliwym działaniem.

Szerokie spektrum sterowania oświetleniem

Modernizacja oświetlenia na LED pozwala również na szybkie i elastyczne zmiany parametrów oświetlenia. Ta cecha daje możliwość łatwego dostosowania natężenia światła do różnych potrzeb. W szkołach np. podczas zajęć przedmiotowych oświetlenie może być inne niż podczas przerw. System sterowania oświetleniem umożliwia także dostosowanie barwy i natężenia oświetlenia do cyklu dobowego człowieka. To z kolei przyczynia się do lepszej koncentracji oraz jakości nauki i pracy.

Trwałość i ekologia

Kolejną korzyścią jest trwałość. Oświetlenie LED jest bardziej trwałe niż tradycyjne źródła światła, co pozwala na zwiększenie czasu między koniecznością wymian źródła światła. To przekłada się na mniejsze koszty serwisowe, a także na mniejsze ilości odpadów. Ponadto, oświetlenie LED jest bardziej odporne na wstrząsy, co jest bardzo istotne zwłaszcza w szkolnych obiektach sportowych jak hale czy sale gimnastyczne, gdzie często dochodzi do przypadkowych uszkodzeń.

Dlaczego warto modernizować?

Modernizacja oświetlenia w placówkach edukacyjnych wiąże się z kosztami. Jednakże takie rozwiązanie można finansować poprzez dotacje lub programy kredytowe. W niedługiej perspektywie inwestycja zwróci się z nawiązką dzięki oszczędnościom na rachunkach za prąd oraz poprawie warunków do nauki.

Zainwestuj w zdrowe oświetlenie!

Dobra jakość oświetlenia to nie tylko kwestia oszczędności energii, ale również poprawa warunków pracy i nauki dla uczniów i nauczycieli. Modernizacja oświetlenia na LED w placówkach edukacyjnych jest więc inwestycją, która przyniesie wiele korzyści zarówno dla samej szkoły, jak i dla jej uczniów.