Zapoznaj się podobnymi wpisami
Data publikacji : 17 sierpnia, 2022
< 1 min

Remedium na drożejący prąd!

Niepewna sytuacja na rynku energetycznym, rosnące koszty energii, ciągłe zmiany priorytetów źródeł energetycznych w Europie, to tylko niektóre czynniki, powodujące trudności prowadzonego biznesu. Remedium na tę sytuację może być profesjonalny audyt oraz decyzja o modernizacji oświetlenia. Dzięki audytowi dowiemy się, jaki realny potencjał oszczędności drzemie w obecnie używanym systemie oświetlenia.

Od czego zacząć?

  • chęć stworzenia i realizacji bardziej energooszczędnych instalacji oświetleniowych,
  • potrzeba dostosowania systemu do rozwiązań umożliwiających lepszy poziom ochrony środowiska,
  • konieczność modernizacji i kalkulacji opłacalności zmian, które musiałyby zostać potencjalnie wdrożone.

Audyt oświetleniowy

Wizja lokalna, rozpoczyna cały proces. Odbywa się ona na terenie obiektu, który został zgłoszony do oceny zmian i zakresu niezbędnej modernizacji. W trakcie tzw. etapu wstępnego, zespół specjalistów sporządza między innymi wykaz wszystkich opraw oświetleniowych znajdujących się w danym obiekcie. Pozwala to na określenie sumarycznej mocy instalacji elektrycznej używanej w budynku na oświetlenie, który został zgłoszony do audytu.

Co dalej?

Audyt zawsze rozpoczyna cały proces, ale go nie kończy. Firma przeprowadzająca pierwszy etap w dalszej kolejności przystępuje do:

  • opracowania możliwości zmian, gwarantujących korzystniejszą energooszczędność, spełniając jednocześnie wymagania oświetleniowe w danym obiekcie,
  • przygotowania kalkulacji oszczędności energii elektrycznej oraz nakładów finansowych potrzebnych do zakupu niezbędnych elementów oraz ich wdrożenia w modernizowanej instalacji,
  • sporządzenia profesjonalnego raportu, omówienie go wraz z Klientem, przedstawienie alternatyw oraz różnic pomiędzy propozycjami,
  • kompleksowego wdrożenia projektu modernizacji oświetlenia na energooszczędne LED według ustaleń z inwestorem lub dostarczenie oświetlenia wybranego przez Klienta (jeśli inwestor zdecyduje się na montaż własny).

Efektem finalnym całego procesu – od audytu do modernizacji – jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej i oszczędność w wydatkach za prąd. Minimalna wartość korzyści związanych z wymianą lamp na LED, to przynajmniej 30%, maksymalna natomiast, jest ściśle związana z indywidualnymi parametrami, typem inwestycji i może osiągać wartość ponad 80%.