Zapoznaj się podobnymi wpisami
Data publikacji : 13 sierpnia, 2019
< 1 min

Prowadzisz firmę? Masz ostatni dzień na złożenie oświadczenia, inaczej więcej zapłacisz za prąd.

Prowadzisz firmę? Masz ostatni dzień na złożenie oświadczenia, inaczej więcej zapłacisz za prąd.

Od 29 czerwca obowiązuje tzw. ustawa o cenach prądu. Zgodnie z nią w drugim półroczu 2019 roku odbiorcy końcowi zaliczający się do jednej z poniższych grup posiadają prawo do zachowania cen prądu na poziomie z 2018 roku.

Do tej grupy należą mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane jest jednak złożenie przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Termin złożenia wniosku upływa dzisiaj.