Zapoznaj się podobnymi wpisami
Data publikacji : 6 maja, 2020
2 min

Modernizacja oświetlenia w ZSR Środa Wielkopolska

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J.H. Dąbrowskiego w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia szkoły. Szkoła ta na przestrzeni lat ewoluuje, pierwotnie szkoła męska dwuzimowa, teraz Zespół Szkół Rolniczych, w który wchodzą: Gimnazjum nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa), Technikum nr 3, Szkoła Policealna nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz sprzężonymi.
Szkoła dynamicznie się rozwija, tworzy kierunki odpowiadające bieżącemu zapotrzebowaniu na rynku pracy, uczestniczy w wielu programach edukacyjnych, wyposaża sale dydaktyczne w nowe sprzęty (podążając za nowymi technologiami), dzięki temu uczniowie są wprowadzani w świat rzeczywisty, gdzie uczą się pracy na „żywym organizmie”.
Modernizacja oświetlenia w 100-letniej szkole to był kolejny ważny projekt realizowany przez placówkę oraz jej uczestników. Również dla nas, gdyż projekt ten wymagał skorelowania ze sobą wielu procesów i zadań, które były ze sobą powiązane, a dodatkowym wyzwaniem była praca niepowodująca zakłóceń w działaniu szkoły i pracy uczniów oraz grona pedagogicznego. Udało się nam im sprostać i zmodernizowaliśmy „Rolibudę”.

Podzieliliśmy prace modernizacji oświetlenia (demontaż i montaż) na dwa etapy:

 1. budynek główny szkoły wraz z budynkiem, w którym mieści się Gimnazjum
 2. halę sportową, budynek warsztatów i budynek mechanizacji.

Modernizacja obejmowała:

 • bezpłatny audyt oświetlenia w całym Zespole Szkół
 • bezpłatny projekt oświetlenia
 • wyliczenie energooszczędności i oferty
 • demontaż starych lamp
 • montaż nowych lamp
 • prace malarskie
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • przekazanie protokołów pomiarów

Zastosowaliśmy lampy: SYSTEM 700, SYSTEM FIT z RAMKĄ FIT, SYSTEM PS z RCR, SYSTEM 02. Modernizację zrealizowaliśmy, nie zakłócając prac szkoły (pracowaliśmy popołudniami, po zakończonych zajęciach lekcyjnych oraz w przerwie świątecznej) – całość prac elektrycznych oraz malarskich wykonaliśmy bardzo szybko i sprawnie (poniżej 2 tygodni). Polepszyliśmy warunki pracy uczniów i nauczycieli poprzez:

 • spełnienie norm oświetleniowych w salach dydaktycznych, pracowniach, korytarzach, toaletach oraz pozostałych pomieszczeniach
 • dostarczenie i zamontowanie nowego oświetlenia, spełniającego bardzo rygorystyczne normy oświetleniowe, dotyczące efektu olśnienia (UGR<19) bardzo istotny parametr, szczególnie w szkołach, zamontowane nowoczesne lampy ledowe nie męczą wzroku uczniów siedzących w ławkach
 • zastosowanie lamp o wysokich parametrach oddawania barw (Ra>80) co spowodowało, że oświetlane pomieszczenia w szkole wyglądają naturalniej; poprzez lepszy efekt wizualny poprawiło się postrzeganie szkoły przez uczniów jako szkoły „przyjaznej”.

Zastosowaliśmy oświetlenie LED-owe, dzięki temu szkoła uzyskała:

 • 55% oszczędności na energii elektrycznej
 • nowoczesne energooszczędne lampy
 • lampy z radiowymi czujnikami ruchu (RCR) zamontowane w toaletach i szatniach, co pozwoliło uniknąć strat energii.

Po wykonaniu modernizacji wykonaliśmy kompleksowe pomiary natężenia oświetlenia we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach, które potwierdziły spełnienie wszystkich norm oświetleniowych i założeń sprzed modernizacji. List referencyjny potwierdzający zadowolenie z przeprowadzonej modernizacji.