Zapoznaj się podobnymi wpisami
Data publikacji : 21 kwietnia, 2023
2 min

ZUS dofinansowuje wymianę oświetlenia!

100 milionów złotych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznacza na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochronę przed promieniowaniem optycznym.

Termin składania wniosków

Czasu jest niewiele, gdyż termin składania wniosków wyznaczony jest od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r. Spółka Luxmat jest przygotowana, by pomóc w wypełnieniu wniosków na oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochronę przed promieniowaniem optycznym – zapewnia Marcin Rybaczewski ze spółki Luxmat.

Warunki udziału

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zalega z opłacaniem podatków;
  • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Kwoty dofinansowania oświetlenia

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań na poprawę BHP w ramach wniosku nie może przekroczyć 300 000 zł i jest refundowany w 80%. Natomiast maksymalna kwota środków inwestycyjnych w zakresie oświetlenia nie może być większa od 60 000 zł.

Gdzie szukać informacji?

Szczegóły dotyczące całego programu pn. Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2023.01 można znaleźć pod poniższym linkiem:
Dofinansowanie z ZUS

Gdzie znaleźć pomoc?

Chętnie pomożemy w wypełnieniu wniosku. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48) 532 518 395 w dniach roboczych od 8 do 16, mailowego kontakt@luxmat.pl lub przez formularz kontaktowy.