Zapoznaj się podobnymi wpisami
Data publikacji : 5 grudnia, 2022
2 min

Redukcja zużycia energii elektrycznej – kto musi redukować zużycie prądu?

Od 1 grudnia 2022 roku sektor publiczny został zobligowany rządową ustawą do zmniejszenia całkowitego zużycia prądu o 10 proc. Niektórzy włodarze jednostek samorządu terytorialnego mówią, że jest to nierealne i takie ograniczenie graniczy z cudem, inni ostrzegają, że w ich miastach nastanie ciemność – będą wyłączać oświetlenie!

O tym, że na wyjście z impasu jest prosta recepta i nie trzeba sięgać do tak drastycznych rozwiązań, napiszemy pod koniec tekstu. Teraz merytoryczne o ustawie (Dz.U. 2022 poz. 2127).

Obligatoryjne jednostki

Ministerstwo wyjaśnia, że zgodnie z intencją ustawodawcy, obowiązek oszczędności energii elektrycznej o 10 proc. spoczywa na urzędach zapewniających obsługę samorządów. Są to:

  • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  • związki metropolitalne;
  • instytucje gospodarki budżetowej;
  • państwowe fundusze celowe;
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  • Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • uczelnie publiczne;
  • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury
Modernizacja oświetlenia w Środzie Wlkp.

Przykład idzie z góry

Wśród założeń ministerstwa możemy przeczytać, że wspólne działania jednostek sektora publicznego powinny w widoczny sposób wpłynąć na zachowania konsumenckie, stanowić wzór do naśladowania w dobnie kryzysu energetycznego. W finalnym rozrachunku, przyniesie to zmniejszenie zużycia energii i tym samym, wzmocnieni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Wzór obliczeń

Ustawodawca określił dwa wzory obliczeń. Pierwszy, dotyczy tylko grudnia 2022 roku. Podstawą obliczeń w tym wypadku jest średnioroczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Oszczędności osiągane od 1 stycznia do końca 2023 roku obliczane będą na podstawie całkowitego zużycia energii elektrycznej w roku 2022. Wzór do obliczeń można pobrać ze strony ministerstwa – WZÓR.

Obowiązki

Do końca marca każdego roku, ustawa nakazuje wójtom, burmistrzom, starostom, marszałkom oraz wojewodom przekazanie raportu z realizacji celu oszczędności energii. Odbiorcom tego dokumentu będzie Urząd Regulacji Energetyki.

Kary

Zgodnie z ustawą za niedopełnienie obowiązku zmniejszenia zużycia prądu, kierownikom jednostek samorządu terytorialnego grozi maksymalna kara w wysokość 20 tys. zł. W trybie administracyjnym może ją nałożyć tylko Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Gotowe rozwiązania

Prądu brakuje, ciągle drożeje, a prognozy nie są optymistyczne. My, mamy gotowe rozwiązania we wszelkich sektorach. Począwszy od administracji, szkolnictwa, a skończywszy na zakładach produkcyjnych i halach. Redukcja zużycia energii elektrycznej o 10% nie stanowi dla nas żadnego problemu. Nasze standardowe modernizacje redukują rachunki o 50%, 60%, a nawet 80%!

Ministerstwo zaleca

Jak czytamy w zalecaniach Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczących istotnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej – jednym z kluczowych jest modernizacja lub wymiana oświetlenia. Zatem, nie trzeba czekać na cud, czy wyłączać oświetlenie w miastach i gminach. Wystarczy skorzystać z naszych gotowych rozwiązań i z nami zmodernizować oświetlenie w Państwa  mieście, gminie czy województwie. Luxmat – jesteśmy do Państwa dyspozycji!