Zapoznaj się podobnymi wpisami
Data publikacji : 19 września, 2019
< 1 min

Biały certyfikat – efektywność energetyczna

Co to jest i dla kogo Biały Certyfikat?

Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, mają na celu stymulowanie zachowań prooszczędnościowych. Można je uzyskać za przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii. Podstawowym dokumentem regulującym kwestie efektywności energetycznej w Polsce jest Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku oraz Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia
1997 roku. Przyznawane są przede wszystkim dla firm, które planują wykonanie modernizacji, która pozwoli na zaoszczędzenie energii elektrycznej w przyszłości.

Jakie inwestycje służą poprawie efektywności energetycznej?

Jako najpopularniejsze przedsięwzięcia wskazać można: izolację instalacji przemysłowych, przebudowę lub remont budynku, modernizację lub wymianę: oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, odzysk energii czy też ograniczenie jej strat np. w sieciach ciepłowniczych oraz stosowanie szeroko pojętych odnawialnych źródeł energii.

Kiedy białego certyfikatu nie otrzymamy?

Są to m.in. sytuacje gdy przyznano już premię termomodernizacyjną lub też gdy przyznanie świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej dla danej inwestycji.

Jaka jest minimalna oszczędność energii, by uzyskać biały certyfikat?

Ostatnim istotnym elementem w systemie świadectw efektywności energetycznej jest „nowa” jednostka energetyczna, którą posługujemy się wskazując szacowaną oszczędność energii. Jest to tona oleju ekwiwalentnego (toe), czyli równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg. Znajomość wielkości tej jest ważna, gdyż jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskuje się
oszczędność energii w ilości mniejszej niż 10 toe średnio w ciągu roku, nie można wnioskować o wydanie białych certyfikatów.