fbpx

Audyt elektryczny

Audyt elektryczny to kompleksowa ocena zużycia energii elektrycznej na terenie danego obiektu. Celem przygotowania dokumentacji jest ustalenie możliwości oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Audyt elektryczny – analiza

W ramach prac związanych z przygotowaniem audytu przeprowadza się dokładną analizę dotychczas ponoszonych kosztów. Badane jest zużycie energii przez urządzenia pracujące na terenie obiektu. Dokładnie analizowane jest oświetlenie, nie tylko jakiego rodzaju źródła są użytkowane, ale także ich ilość i rozmieszczenie. W celu ustalenia, czy oferta aktualnego operatora jest korzystna dla Klienta, analizie poddana zostaje aktualna taryfa i warunki umowy. Jednocześnie badany jest poziom zużycia prądu w poszczególnych porach dnia, co umożliwi dobór optymalnej opcji. Zebranie niezbędnych informacji wymaga wizyty naszych specjalistów w Państwa firmie.

Na podstawie uzyskanych danych wytwarzana jest dokładna ocena stanu obecnego i propozycje wprowadzenia zmian. Przygotowana przez nas propozycja modernizacji uwzględnia koszty, jakie w jej wyniku poniesie Klient. Przedstawiona analiza kosztów pozwoli na optymalne zaplanowanie terminu i zakresu działań modernizacyjnych.

Mając dokładną wiedzę o aktualnym stanie zużycia, urządzeniach wymagających wymiany lub modernizacji i jej kosztach można długofalowo zaplanować działania w zakresie oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Audyt elektryczny – rezultaty

 • propozycje modernizacji oświetlenia na terenie obiektu dotyczącą nie tylko wymiany źródeł oświetlenia, ale także ewentualnej zmiany ich rozmieszczenia i ilości;
 • wskazania problemowych urządzeń;
 • analiza doboru taryfy w celu zoptymalizowania kosztów;
 • analiza aktualnej umowy w stosunku do ofert innych operatorów.

Co to jest audyt elektryczny?

Audyty elektryczne nie są opracowaniami, które wymagają poniesienia dużych kosztów przez przedsiębiorstwo. Korzyści, jakie wynikają ze zlecenia opracowania audytu elektrycznego, znacznie przewyższają koszty. Już samo zmodernizowanie źródeł oświetlenia poprzez wymianę na energooszczędne może przynieść zmniejszenie wysokości rachunków średnio o 30–50 %, a w niektórych przypadkach nawet 80%.

Przygotowując dokumentację, bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby Klienta. Na każdym etapie jesteśmy otwarci na uwagi dotyczące propozycji zmian.

Klient po otrzymaniu audytu elektrycznego zyskuje argumenty do podjęcia negocjacji cen z obecnym operatorem lub jego zmiany w przypadku braku takiej możliwości.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Pomożemy Ci bezboleśnie przejść przez modernizację oświetlenia

ul. ul. Kórnicka 52 |
63-000 Środa Wielkopolska

(+48) 532 518 395

kontakt@luxmat.pl

Formularz kontaktowy

  Skontaktuj się z naszymi specjalistami

  Pomożemy Ci bezboleśnie przejść przez modernizację oświetlenia

  ul. ul. Kórnicka 52 |
  63-000 Środa Wielkopolska

  (+48) 532 518 395

  kontakt@luxmat.pl

  Formularz kontaktowy